Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Vladimír Tančin

Vladimír Tančin

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

 

Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate

 

 

Vedecký pracovník, biológia laktácie, technika a technológia strojového dojenia kráv a bahníc, fyziológia a patofyziológia vylučovania mlieka prežúvavcami, stres pri dojení, zdravie vemena a kvalita mlieka, hodnotenie welfare zvierat

Odborná prax

 

Od - do

 

Od 2010 – doposiaľ: vysokoškolský učiteľ FAPZ SPU Nitra

Od 1991 – doposiaľ : vedecký pracovník NPPC VÚŽV Nitra

1986-1991 interný ašpirant na Katedre fyziológie hospodárskych zvierat SPU Nitra  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Vedecko - výskumný pracovník tr. Ia,

Zástupca vedúceho oddelenia Systémov chovu a pohody zvierat VÚŽV Nitra

Vedúci Katedry veterinárskych disciplín FAPZ SPU Nitra

Vzdelávanie a príprava

 

 

Od - do

 

2014 získanie titulu prof., v anatómii, fyziológii a reprodukcii zvierat ČZU Praha

2005 získanie titulu DrSc. vo všeobecnej živočíšnej produkcii, SAV Bratislava

2000 získanie titulu doc. vo všeobecnej živočíšnej produkcii, SPU Nitra  

1987-1991 interná ašpirantúra, získanie titulu CSc. vo všeobecnej živočíšnej produkcii SPU Nitra

1981-1985 štúdium na SPU a získanie titulu Ing., cena Rektora za štúdium

 

Doplňujúce informácie:

 

Významná spolupráca s praxou pri vzdelávaní zootechnikov a obsluhy dojacej techniky ako aj riešenie zdravotných problémov mliečnej žľazy. Vypracovanie vzdelávacích programov, mnoho odborných článkov v odbornej literatúre a dennej tlači určenej prvovýrobe.

Prednášku zabezpečuje ceva logo