Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Kerstin von Pückler

Kerstin von Pückler
Dr. Kerstin von Pückler DipECVDI

 

Štúdium veterinárneho lekárstva absolvovala na univerzitách JLU Giessen a v Berne v rokoch 2001 - 2007. Dva roky po ukončení štúdia pracovala na svojej alma mater na klinike pre malé zvieratá ako vedecký pracovník. Nasledujúce štyri roky tu pokračovala v štúdiu na rezidenčnom programe ECVDI. Získala doktorát v radiológii a zobrazovacej diagnostike. V roku 2013 sa stala špecialistkou diplomate ECVDI. Pôsobí ako člen a posudzovateľ GRSK (Spoločnosť pre rádiodiagnostiku geneticky podmienených ochorení skeletu malých zvierat).