Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Barbora Bezděková

Barbora Bezděková

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD., Dipl.ECEIM

Profesní údaje

 • Od 2015 OSVČ – Veterinární lékař (Specialistka na vnitřní nemoci koní, diagnostika, konzultace, vzdělávací činnost)
 • Od 2014 MD a RD
 • 2012 - 2014 Přednostka Kliniky chorob koní, Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno, předsedkyně Akademického senátu FVL, předsedkyně Oborové rady Choroby koní, garant odborných předmětů
 • 2006 - 2012 Docentka, odborná asistentka, Kliniky chorob koní, Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno,
 • Školitelka deseti diplomových prací a čtyř disertačních prací,
 • Prezidentka 7. ECEIM kongresu v Praze, člen OK 8. ECEIM kongresu v Utrechtu (Nizozemsko)
 • Zakladatelka mezinárodních BWB kongresů.
 • 20 impaktovaných publikací, 102 dalších publikací (České a zahraniční odborné veterinární časopisy, kongresy a workshopy, skripta, odborné knihy),
 • Grantové projekty (hlavní řešitelka, spoluřešitelka),
 • Soudní znalecké posudky v rámci VFU.

Vzdělání

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika

 • 2011 - Habilitace (Doc.)
 • 2011 – Diplomovaný specialista na interní medicínu koní - Equine Internal Medicine Specialist (Diplomate of European College of Equine Internal Medicine)
 • 2006 - PhD.
 • 2002 – MVDr.

Zahraniční praxe

Stáže:

 • 2006 - 2009 – ECEIM rotace – Zobrazovací diagnostika - Vetsuisse Faculty Bern (Švýcarsko), Anesteziologie - University of Veterinary Medicine Vienna (Rakousko), Neonatologie a klinická patologie - Rossdales Newmarket (Velká Británie),
 • 2005 - Szent Istvan University Budapest (Maďarsko),
 • 2003 - University of Veterinary Medicine Vienna (Rakousko),
 • 1998 - 2002 Praxis Dr. Grosse-Lembeck (Německo).

Zvaný přednášející (mezinárodní kongresy):

 • 2nd Equine Vet Camp 2014, Saarlouis, (Německo),
 • 13th EVECCS Congress 2014, Praha, (Česká republika),
 • XIV.th Congress of Slovakian Veterinary Chamber 2014, Demanovska Dolina, (Slovensko),
 • Equine Symposium 2014, (Turecko),
 • 13th WEVA Congress 2013, Budapest (Maďarsko),
 • 31st WVC Prague 2013 (ČR),
 • 1st International Vet Camp, Saarloius 2013, (Německo),
 • International Conference Wroclaw 2013 (Polsko),
 • IX.th Congres of Slovakian Veterinary Chamber 2009, Demanovska Dolina, (Slovensko),
 • Slovakian Hipiatric Association Congress 2009 (Slovensko),
 • XV.th Congress of Hungarian Association of Equine Practitioners, Smeg 2007 (Maďarsko).

Krátké prezentace a postery (mezinárodní konference):

 • 7th ECEIM Congress 2014, Praha
 • 2nd Equine Vet Camp 2014, Saarlouis, Německo
 • XX. SIVE Congress 2013, Arezzo, Itálie
 • 46th Voorjaarsdagen, Amsterdam, Nizozemsko
 • 10th, 11th EVECCS Congress 2011, 2012, Utrecht, Netherland; Barcelona, Španělsko
 • 2nd, 3rd, 5th ECEIM Congress 2007, 2009, 2012, Nass, Ireland; Barcelona, Spain; Edinburgh, Velká Británie
 • 50th BEVA Congress 2011, Liverpool, Velká Británie
 • 12th- 13th WEVA Congress 2011, 2013, Hyderabad, India; Budapest, Maďarsko
 • 1st - 4th BWB meeting Brno, Czech Republic; Vienna, Austria; Budapest, Maďarsko
 • 8th and 9th and 11th Congress on Equine Medicine and Surgery Geneve 2003, 2005, 2009, Švýcarsko

Oponentura v impaktovaných a odborných časopisech: Equine Veterinary Journal, Equine Veterinary Education, Veterinarni Medicina, Acta Veterinaria, World Journal of Gastroenterology, Wiener Tierrarztliche Monatsschrift, Veterinářství.

Účasti: Všechny ECEIM Kongresy a Rezidentní  meetingy, BEVA Kongres 2005 - 2007, SIVE Kongres 2013, ECEIM Summer School 2015 ad.

***FEI Veterinarian (Endurance)

Spoluautorství odborných knih:

 1. McAuliffe, S.B. Knottenbelt and Pascoe’s Color Atlas of Diseases and Disorders of the Horse, 2nd ed. 2014.
 2. Svobodova, Z. Veterinary toxicology in clinical praxis, 1st ed., 2008