Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Barbora Bezděková

Barbora Bezděková

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD., Dipl.ECEIM

Odborná specializace vnitřní choroby koní zejména gastroenterologie (gastroskopie) a neonatologie.

1995 - 2002 pregraduální studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno
2002 - 2005 postgraduální studium na Klinice chorob koní FVL VFU Brno se zaměřením na choroby koní (disertace: "Gastroduodenální ulcerace u koní v ČR"), udělení titulu PhD.
2005 - 2012 odborný asistent na Klinice chorob koní VFU Brno
2006 - 2011 interní residentura European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) na KCHK VFU Brno
2011 absolvování závěřečných zkoušek ECEIM a získání titulu European Specialist in Equine Internal Medicine (DECEIM)
2011 obhajoba habilitační práce a získání titulu Docentka pro obor "Choroby zvířat zájmových chovů"

od 2012 - přednostka Kliniky chorob koní

Odborné stáže v zahraničí: praktická stáž v Mnichově (Praxis Dr.Grosse-Lembeck, Německo), studijní pobyt na Veterinární univerzitě ve Vídni (Rakousko), studijní pobyt na Klinice chorob velkých zvířat Szent István univerzity Fakulty veterinárních věd v Budapešti (Maďarsko), Bern (Švýcarsko), Newmarket (Velká Británie) ad.
Aktivní a pasívní účast na mezinárodních konferencích - 8th 
a 9thCongress on Equine Medicine and Surgery; ECEIM Resident meetings 2007, 2009, 2011; 1st - 5th ECEIM congress; 44th - 46th BEVA congress; 2nd - 3rd EVECCS congress; 1st - 5th BWB meeting,WEVA 2011, 2013, WVC 2013 ad.
Členství: ECEIM (Diplomate), veterinář FEI (**), předseda akademického senátu FVL VFU Brno, od 2012 předseda Oborové rady chorob koní
Publikační činnost (autor nebo spoluautor) ve vědeckých časopisech (17), odborných časopisech (28), referáty či postery na mezinárodních konferencích (24), referáty na národních konferencích či seminářích (13), autor nebo spoluautor učebních textů (4).