Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Árpád Csaba Bajcsy

Árpád Csaba Bajcsy

Árpád Csaba Bajcsy DVM, PhD, Dip. ECBHM

V roku 1987 vyštudoval Vysokú školu veterinárnych vied, Budapešť, Maďarsko. Začal tam pracovať a v roku 1989 sa stal výskumníkom. V súčasnej dobe je vedúci vedecký pracovník na Oddelení a klinike pre úžitkové zvieratá na Fakulte Veterinárnych vied, Szent István University, Budapešť, kde vedie klinické oddelenie v Üllő.

Svoj prvý titul PhD (peripartálne zmeny ionizovaného vápnika u hovädzieho dobytka) získal v roku 1999 na Univerzite veterinárnych vied, Budapešť. Pripojil sa k medzinárodnému PhD programu na Fakulte veterinárnej medicíny, Univerzita v Utrechte, Holandsko. V roku 2005 tam získal svoj druhý PhD titul (výskum kontraktility maternice v postpartálnom období u hovädzieho dobytka). Od roku 2004 je Diplomantom Európskej akadémie manažmentu bovinného zdravia a habilitoval v roku 2008 na Szent István University.

Vyučuje pôrodníctvo a reprodukciu hospodárskych zvierat pre postgraduálnych študentov a v postgraduálnych kurzoch. Je organizátorom akreditovaného 4-semestrálneho kurzu pre špecialistov na zdravie prežúvavcov. Jeho pole záujmu začalo ranou diagnostikou gravidity kráv, potom sa zameral na etiológiu, diagnostiku a prevenciu metabolických porúch dojníc a najmä na ich metabolizmus vápnika s ďalšími aspektmi dislokácie slezu a činnosti maternice. Jeho súčasné výskumné aktivity sa zameriavajú na vyšetrovanie funkcie maternice kráv v postpartálnom období.