Info pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,


S radosťou Vás pozývam na medzinárodný veterinárny kongres a výstavu Nová Veterinária 2013. Akcia sa bude konať 19 – 20.10. 2013 v pavilóne M5 (prednášky budú v pavilóne K), Agrokomplex, Nitra. (www.agrokomplex.sk)

Hlavným organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Na organizácii sa spolupodieľa aj Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) a Slovenská hipiatrická asociácia (SHA). Odborný program bude zabezpečený v 5 sekciách: malé zvieratá, hospodárske zvieratá, kone, vzdelávanie sestričiek, pernatá zver.

Nová Veterinária je výstava s 20 ročnou tradíciou. Priemerný počet aktívnych účastníkov je 482 lekárov a 50 vystavovateľov. Táto akcia je najväčšia a s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Prináša výbornú príležitosť na oslovenie lekárov a predstavenie svojich produktov.

Odborný program bude počas celej soboty a nedeľného dopoludnia. Vašim potrebám sme prispôsobili aj dĺžku prestávok. 

Propagácia akcie bude zabezpečená listovým oslovením doktorov, novou stránkou www.veterinaria.sk, ako aj oslovenie európskych veterinárov cez web stránky FECAVA.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na výstavu Nová Veterinária 2013. Želáme si, aby táto akcia bola pre Vás a Vaše firmy prínosom.

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: vystavovatelia@savlmz.skprihlášku pre vystavovateľov si môžete stiahnuť tu. Ponuku nábytku z výstaviska Agrokomplex si môžete pozrieť tu. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach www.veterinaria.sk.

Kto nie je na Novej Veterinárii, ako keby nebol vo veterinárnom biznise.

MVDr. Róbert Maňko, prezident SAVLMZ