Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Info pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

pozývam Vás na medzinárodný veterinárny kongres a výstavu Nová Veterinária 2015.

Hlavným organizátorom je Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ). Odbornými garantmi pre sekcie sú Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) a Slovenská hipiatrická asociácia (SHA). Odborný program bude zabezpečený v 5 sekciách. Predkongresový deň 23.10.2015 organizuje odborná sekcia SAVLMZ – SPDD.

Akcia sa bude konať 23.-25. 10. 2015 v Agrokomplexe, Nitra (www.agrokomplex.sk)

Nová Veterinária je výstava s 22 ročnou tradíciou. Priemerný počet aktívnych účastníkov je 600 lekárov a viac ako 60 vystavovateľov. Táto akcia je najväčšia a s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Prináša výbornú príležitosť na oslovenie lekárov a predstavenie produktov, nadviazanie obchodných kontaktov. Odborný program bude počas celej soboty a nedeľného dopoludnia. Vašim potrebám sme prispôsobili aj dĺžku prestávok.

Propagácia akcie je zabezpečená listovým oslovením doktorov – členov KVL, reklamou vo veterinárnych časopisoch, rozosielaním newslettrov a najmä web stránkou www.veterinaria.sk.

V mene mojom a v mene celého organizačného tímu Vás srdečne pozývam na výstavu Nová Veterinária 2015. Pracujeme tak, aby táto akcia bola pre Vás a Vaše firmy prínosom.

Kto nie je na Novej Veterinárii, ako keby nebol vo veterinárnom biznise.

Robert Manko
MVDr. Róbert Maňko, prezident SAVLMZ

V prípade Vášho záujmu, prosím kontaktujte: prezident@savlmz.sk, kompletnú pozvánku s možnosťami propagácie firmy si stiahnite tu, prihlášku pre vystavovateľov si stiahnute tu. Ďalšie informácie nájdete na nových webových stránkach www.veterinaria.sk.