Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Registračné informácie

REGISTRÁCIA BOLA SPUSTENÁ 4. SEPTEMBRA !

Registračné poplatky

Hlavný odborný víkedový program
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)

Včasný registračný poplatok
(registrácia do 3. októbra 2015)

Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 4. do 18. októbra 2015)

Platba na mieste v hotovosti v €/kartou (nesúvisí s predchádzajúcou on-line registráciou)

Registrácia, resp. platba na mieste je najdrahšia!
Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu.

Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ)/SHA/ZVLHZ

85€

105€

120€

Doktor - Nečlen

110€

135€

150€

Sestričky/technický personál*

25€

35€

50€

Sestričky/technický personál*
(platí pre jednu osobu sprevádzajúcu doktora - člena SAVLMZ)

v cene vložného zemestnávateľa - doktora - člena SAVLMZ

10€

25€

Študent (aj PhD.) - Člen SAVLMZ**

25€

40€

55€

Študent (aj PhD.) - Nečlen**

35€

50€

65€

Autori posterov majú nárok na registračný poplatok znížený o 30% až po schváleni posteru.
Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukážky KVL SR (vydané pre rok 2015). Poukážky musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti v €/kartou.
Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok po roku 2013, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky). Členský príspevok SAVLMZ je možné zakúpiť priamo počas on-line registrácie na kongres, získate tak možmosť okamžitého uplatnenia Kreditov SAVLMZ, prispevok je platný 365 dní od dňa úhrady.

Predkongresový deň SPDD SAVLMZ, 23.10.2015
Hotel AUTOJAS Nitra

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vložné ceny bez DPH)

Nečlen SPDD

Člen SPDD

Registračný poplatok (on-line registrácia do 18.10.2015) na workshop Interpretácia rӧntgenogramov DBK a DLK

90€

vložné zahrnuté v členskom príspevku pre rok 2015

Vložné na Predkongresový deň SPDD nie je možné platiť na mieste, využite platbu bankovým prevodom alebo Cardpay!

Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom aspoň jednej z organizujúcich asociácií. Zoznam členov SHAZVLHZ pre rok 2015 si môžete skontrolovať v časti Na stiahnutie. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.

*Vložné pre veterinárne sestry umožňuje vstup LEN na sobotný program v sekcii Veterinárne sestry a neoprávňuje účastníka na vstup do ostatných sekcií s odborným programom! Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska. Ak je Váš zamestnávateľ, doktor - riadny člen SAVLMZ, môže Vás (jedna osoba) prihlásiť v rámci svojho vložného na kongres (platí pri registrácii do 3.10.2015).

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť ISIC kartu ako potvrdenie, že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného alebo postgraduálneho štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.


Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky vo všetkých sekciách
Menovka a kongresová taška
Zborník prednášok a katalóg vystavovateľov(len elektronická verzia)
Občerstvenie počas prestávok
Obed v sobotu(doktori)
Vstup na výstavisko
Parkovanie v areáli Agrokomplexu počas výstavy

Vložné na Predkongresový deň zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na workshop
Občerstvenie počas prestávok

Srievodný program

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci

Lístky pre hostí

Obed - predkongresový deň - Hotel AUTOJAS, piatok 23.10.2015

5,5€

5,5€

Obed - hlavný program - doktori - Agrokomplex, sobota 24.10.2015

v cene vložného

8€

Obed - hlavný program - Agrokomplex, sobota a nedeľa 24. a 25.10.2015

8€

8€

Sobotný večerný banket - Agrokomplex, sobota 24.10.2015

35€

42€

Ako sa zaregistrovať

Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára. Tento formulár použite aj keď chcete navštíviť len predkongresový deň.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.

Spôsob platby

Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPaytp ep1
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club) - bez poplatkov na strane platiaceho! (ideálne pre zahraničných účastníkov)payments
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

Storno poplatky

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 18.októbra 2015 – 16€, po 18.októbri 2015 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€. Vrátenie zvyšnej sumy, resp. vystavenie storno faktúry bude vykonané po ukončení kongresu.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Novej Veterinárie 2015, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Registračný stánok

Registračný stánok bude umiestnení v blízkosti reštauračnej zóny v exhibičnej hale v pavilóne M3, Agrokomplex v Nitre a bude otvorený nasledovne:

Piatok 24.októbra       10:00 – 22:00 (len pre vystavovateľov)
Sobota 25.októbra      08:00 – 18:00
Nedeľa 26.októbra      08:30 – 13:30 

Zaregistrujte sa už teraz!