Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Registračné informácie

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ OD 25.AUGUSTA !

Registračné poplatky

Hlavný odborný víkedový program
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje ceny bez DPH)

Včasný registračný poplatok
(registrácia do 3. októbra 2014)

Štandardný registračný poplatok
(registrácia od 4. do 19. októbra 2014)

Platba na mieste v hotovosti/kartou v €
(nesúvisí s predchádzajúcou registráciou)

 

Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ)/SHA/ZVLHZ

85€

105€

120€

Doktor - Nečlen

110€

135€

150€

Sestričky/technický personál*

25€

35€

50€

Študent - Člen SAVLMZ**

25€

40€

55€

Študent - Nečlen**

35€

50€

65€

Autori posterov majú nárok na registračný poplatok znížený o 30% až po schváleni posteru.
Na čiastočnú úhradu vložného môžete použiť Vzdelávacie poukážky KVL SR (vydané pre rok 2014). Poukážky musia byť fyzicky predložené pri registrácii a musia sa zhodovať s menom registrovaného. V opačnom prípade bude suma doúčtovaná a uhradená na mieste v hotovosti.
Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok v roku 2014, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky).

Predkongresový deň SSFM/SPDD SAVLMZ, 24.10.2014, Nitra

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje ceny bez DPH)

Registračný poplatok (on-line registrácia do 19.10.2014)

Nečlen SSFM/SPDD
Možnosť voľne prechádzať medzi sekciami

Člen SPDD - len program sekcie SPDD

Člen SSFM - program celý deň

Člen SSFM - len program SSFM (členský poplatok 25€)

Odborný program:
SPDD - 8.00-17.30
SSFM - 13.00-18.30

69€

0€

39€

0€

Vložné na predkongresový deň SSFM/SPDD je možné platiť len bankovým prevodom! Členský poplatok SSFM SAVLMZ je 25€, platba je možná súčasne s registráciou.

Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom aspoň jednej z organizujúcich asociácií. Zoznam členov SHA a ZVLHZ pre rok 2014 si môžete skontrolovať v časti Na stiahnutie. Členovia SAVLMZ si môžu svoje aktuálne členstvo skontrolovať po prihlásení sa v hornej časti webovej stránky, resp. na web stránke asociácie.

*Pre uplatnenie registračného poplatku pre sestričky/technický personál musí Vašu registráciu vykonať Váš zamestnávateľ, alebo musíte pri registrácii predložiť potvrdenie, že ste v čase konania kongresu zamestnancom veterinárneho pracoviska.

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť doklad (ISIC karta, potvrdenie študentského oddelenia), že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného alebo postgraduálneho štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.


Vložné na hlavný odborný program zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky vo všetkých sekciách
Menovka a kongresová taška
Zborník prednášok a katalóg vystavovateľov(len elektronická verzia)
Občerstvenie počas prestávok
Obed v sobotu(doktori)
Vstup na výstavisko
Parkovanie v areáli Agrokomplexu počas výstavy

Vložné na Predkongresový deň zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na prednášky v oboch sekciách (podľa zvolenej registrácie)
Zborník prednášok
Občerstvenie počas prestávok

Spoločenský program

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci

Lístky pre hostí

Sobotný večerný banket

33€

40€


Ako sa zaregistrovať

Na kongres sa prihlásite vyplnením on-line formulára.

Po vyplnení a odoslaní on-line registračného formulára dostanete na vašu emailovú adresu pokyn na úhradu registračných poplatkov. Po pripísaní platby na účet organizátora vám pošleme na emailovú adresu, použitú pri registrácii riadnu elektronickú faktúru (na jej vytvorenie použijeme vami vyplnené fakturačné údaje).
Účastníci zo zahraničia - platcovia DPH, ktorí chcú mať výšku vložného zníženú o 20% DPH, musia správne vyplniť údaj IČ DPH v tvare napr. CZ1234567890, po automatickej verifikácii v európskom zozname platcov DPH systém vygeneruje ceny bez DPH.

Spôsob platby

Účastník má k dispozícii niekoľko možností platby za registráciu:

TatraPaytp ep1
Platba internet bankingom Tatra banky. Po odoslaní vyplneného formulára ste presmerovaný priamo na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu. (Viac informácií o službe TatraPay)

Platobnou kartou (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club)payments
Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o Vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke Tatra banky, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.
* Upozornenie: kartami VISA Electron je možné platiť cez internet iba v prípade, že na zadnej strane obsahujú tzv. CV kód (3-miestny kontrolný číselný kód). Nie všetky banky takéto karty VISA Electron vydávajú. (Viac informácií o službe CardPay)

Na základe zálohovej faktúry
Všetky online platby sú realizované na stránkach banky účastníka. Organizátor od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

Storno poplatky

Ak potrebujete z akýchkoľvek dôvodov zrušiť svoju účasť na kongrese, môžete svoju registráciu prepísať na inú osobu. Informácie o účastníkovi a kontaktné dáta musia byť odoslané na emailovú adresu info@savlmz.sk

Ak nie ste schopný nájsť za seba náhradu, bude Vám fakturovaný storno poplatok nasledovne: odhlásenie účasti do 19.októbra 2014 – 16€, po 20.októbri 2014 – 20€, bez oznámenia neúčasti – 25€.

V prípade zrušenia kongresu z dôvodov bez vplyvu organizátora Novej Veterinárie 2014, bude vrátený registračný poplatok zredukovaný o už vykonané investície.

Registračný stánok

Registračný stánok bude umiestnení v blízkosti vchodu do exhibičnej haly v pavilóne M2, Agrokomplex v Nitre a bude otvorený nasledovne:

Piatok 24.októbra       10:00 – 22:00 (len pre vystavovateľov)
Sobota 25.októbra      08:00 – 18:00
Nedeľa 26.októbra      08:30 – 13:30 

Zaregistrujte sa už teraz!