Odborný program

Program bude postupne doplnený. Zmena programu vyhradená.
logo

Sekcia Spoločenské zvieratá - pavilón C

logo

Sekcia Hospodárske zvieratá - pavilón K

logo

Sekcia Kone - pavilón K

logo

Sekcia Veterinárne sestry/technický personál - pavilón K

logo

Sekcia Komerčné prednášky - pavilón M5

logo

Sekcia Pernatá zver - pavilón K

logo

Predkongresový dermatologický deň, 18.10.2013, Hotel Zlatý kľúčik, Nitra

logo

Pokongresový seminár SPDD, 20./21.10.2013, Agrokomplex/Agroinštitút, Nitra