Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nová Veterinária 2014
Agrokomplex, Pavilón M2, M3, K, Nitra
24.-26. Október 2014

Kontakt na hlavného organizátora kongresu:
účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: vystavovatelia@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Uhrova 1
831 01 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128

Cestovanie na miesto kongresu, po meste a krajine

Cestovanie na miesto kongresu, po meste a krajine

Informácie o možnostiach dopravy.

Základné informácie

Základné informácie

Základné informácie o Slovensku.