Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Privítanie

Robert Mako 01Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky.

PREČO NAVŠTÍVIŤ VETERINÁRIU?

Prinášame najlepšie prednášky za zlomkové ceny. Prednášajúcim v sekcii malých zvierat je Simon R. Platt. Hlavnou témou bude Neurológia malých zvierat. V sobotu večer budú naše sestričky perfektne zvládať osobnú aj telefonickú komunikáciu s pacientom.
Tento rok máme najlepší program. Plánujeme 6 odborných sekcií. Program si pozrite na www.veterinaria.sk. Pripravujeme pre Vás aj kongresový denník a veterinárnu televíziu. Veterinárna televízia je nový projekt SAVLMZ. Všetko nájdete na www.savlmz.sk.
Účasť na kongrese je výborná príležitosť počúvať a učiť sa od praktikov v danej oblasti. Najviac firiem v jednej hale je na Novej Veterinárii, to treba využiť. Už 21 rokov je Nová Veterinária najväčšia veterinárna akcia na Slovensku.
Banket bude čerešnička na torte. Marián Čekovský s kapelou je naším hosťom. Spoločenské oblečenie je nutné.
Úprimne sa teším na stretnutie s Vami 24.-26.10.2014 na Agrokomplexe v Nitre.

MVDr. Róbert Maňko, Prezident SAVLMZ

 


Milé kolegyne, ctení kolegovia!
Dr.Gora

Dovoľte mi, pozvať vás na ďalší ročník Novej Veterinárie do sekcie hospodárskych zvierat. V predchádzajúcich rokoch sme volili tematické zameranie prednášok podľa príslušnosti a podobnosti z oblastí ochorení jednotlivých orgánových sústav, reprodukcie, ortopédie, výživy, poradenstva, manažmentu a podobne.
Pre tento ročník sme zvolili monotematické pokrytie celej šírky problematiky porúch zdravotného stavu prežúvavcov, najmä hovädzieho dobytka spôsobené mykotoxínmi. Prezentovať ho bude od vzniku, príčin, klinických účinkov, cez metodiky odberu vzoriek, vyšetrovanie a analytiku, až po prevenciu a liečbu emeritný Prof. Dr. Maximilian Schuh, dlhoročný pedagóg Univerzity veterinárskej medicíny vo Viedni, viceprezident Rakúskej bujatrickej spoločnosti.
V nedávnej minulej dome sme v Európe a aj na Slovensku zaznamenali výskyt viacerých, dovtedy pre nás exotických chorôb. Tie sa k nám dostávajú aj v dôsledku klimatických zmien, migrácie ľudí a zvierat, preto sme do programu NV zaradili informácie, o ktoré sme požiadali Prof. MVDr. Pavla Mudroňa, PhD., DipECBHM z UVLF v Košiciach, ktorý sa nedávno zúčastnil Svetového bujatrického kongresu v Cairns v Austráli a tam získal najčerstvejšie poznatky z tejto oblasti z celého sveta

MVDr. Dezider Góra, Prezident ZVLHZ

 

Dr. MihalyVážené kolegyne, vážení kolegovia,

pri plánovaní tohtoročnej Novej Veterinárie, sme sa rozhodli odkloniť od tradície prezentovania problémov vybranej orgánovej sústavy a budeme sa venovať farmakoterapii v equinnej veterinárnej medicíne. Na trh prichádzajú stále nové lieky a poznať dokonale ich vlastnosti, možnosti požitia u koní a interakcie s inými liekmi je stále zložitejšie. Cieľom prednášok bude podať indikácie a riziká aplikácie antibiotík, liekov na tmenie bolesti a iných farmák u koní. Naše pozvanie prijali MVDr. Petr Jahn, CSc. z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne a Birgit Sist DVM z Rakúska, ktorá sa venuje terapii bolesti u veľkých a malých zvierat. Teším sa na stretnutie s Vami.

MVDr. Martin Mihály, Prezident SHA