Posterová sekcia

cat poster

Po úspechu Posterovej sekcie na tohtoročných Seneckých dňoch sme sa rozhodli pokračovať a preto vám ju pripravujeme aj na najväčšom veterinárnom kongrese na Slovensku. V označených priestoroch Expo arény  budú postery vyvesené počas celého kongresu. Na rozdiel od Seneckého kongresu však ponúkneme autorom väčší priestor na prezentáciu svojej práce a zároveň aj diskusiu k nim. Po skončení sobotňajšieho hlavného programu bude v prednáškovej miestnosti v Expo aréne stretnutie s autormi posterov.

Obsahom postera môže byť jednak zaujímavá a kvalitne spracovaná kazuistika, alebo výsledky klinickej štúdie či iného vedeckého projektu. Podmienkou je tematické zameranie na jednotlivé tématické okruhy jednotlivých sekcií, podľa možností s klinickým využitím a uplatnením v podmienkach praxe na Slovensku. Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu postera na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka posielania PDF formátov posterov je piatok 27.9.2013.

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer postera 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry
-pošlite nám fotku autora, ktorý bude poster prezentovať, v elektonickej forme (JPG, GIF a pod.)

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.

Zoznam prihlásených Posterov:

 1. Negatívny vplyv krívania na reprodukciu dojníc
  Blanár, Prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 2. Úprava paznechtov- významný faktor prevencie chorôb dojníc
  Blanár J., Malček M., Mudroň P.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 3. Metabolické ochorenia u prežúvavcov- ketóza
  Kadaši M., Vargová M., Záleha P., Kováč G.,
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 4. Využitie analýzy sérových proteínov v laboratórnej diagnostike ochorení zvierat
  Nagyová V., Šoltésová H., Tóthová Cs., Nagy O.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 5. Výskyt mastitíd v chove oviec.
  Osová A., Vasiľ M.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 6. Transmisívne špongiformné encefalopatie
  Smaržik M., Bíreš J., Blanár J., Záleha P., Smitka P.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 7. Vybrané proteíny akútnej fázy ako nástroj pre surveillance zdravotného stavu a welfare v chove dobytka a ošípaných
  Peter Smitka¹*, Csilla Tóthová¹, Jozef Bíreš² , Peter Zaleha1, Michal Smaržik1, Marián Kadaši1
  ¹ Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73, 040 01, Slovenská republika
  ² Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava, Slovak Republic* smitka.p@gmail.com
 8. Ultrasonografická diagnostika- využitie pri ochoreniach respiračného aparátu u teliat
  Šoltésová H., Vargová M., Nagyová V., Tothová Cs., Nagy O.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 9. Lipomobilizácia počas peripartálneho obdobia
  Vargová M., Kadaši M., Záleha P., Kováč G.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04186 Košice
 10. Klinický prípad gastrointestinálneho stromálneho tumoru (GIST) apexu céka u psa
  Gaško M ¹, Očovská¹ B, Valašek¹ P, Fictum P²
  ¹ VetPoint- Veterinárna nemocnica pre malé zvieratá, Gessayova 3, Bratislava
  ² BYOCYT v.o.s- veterinární histopatologická a cytologická diagnostika, Bieblova164/22a, Brno - Černá pole
 11. Megaezofagus u malého bradáča
  Maňko R., Maňková Z., Orgoníková I.
  BB VET veterinárna klinika, Na Úbočí 5, Banská Bystrica - Podlavice
 12. Terapia defektov kože nôh spojených s pododermatitídou v klinickej praxi dravých vtákov
  Kožár, M., Ledecký, V., Trbolová, A.
  KMZ, OCHORR, UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice