Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Posterová sekcia

Posterová sekcia

S potešením môžeme konštatovať, že posterová sekcia sa môže pochváliť z podujatia na podujatie vyššou účasťou a kvalitou. Z toho dôvodu sme sa tento rok rozhodli ponúknuť autorom posterov ešte väčší priestor na prezentáciu ich práce a zabezpečiť im väčšie publikum. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov budú prezentácie posterov uzatvárať jednotlivé prednáškové bloky hlavného odborného programu. Prípadné otázky k posterom dostanú priestor počas „Poster session“ v prestávke hlavného programu. Postery budú zároveň zverejnené v Zborníku prednášok.

Obsahom posteru môže byť jednak zaujímavá a kvalitne spracovaná kazuistika alebo výsledky klinickej štúdie či iného vedeckého projektu. Podmienkou je zhodné tematické zameranie posteru s programom sekcie, v ktorej bude prezentovaný. Podľa možností s klinickým využitím a uplatnením v podmienkach praxe na Slovensku. Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Ak Vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka zaslania posterov je streda 15.10.2015

Zoznam prihlásených Posterov:

  • Názov
    Autor
    Pracovisko

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer posteru 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

Spolu s PDF verziou posteru je pre uplatnenie zníženého vložného na podujatie (rovnako do 15.10.2015) potrebné zaslať:
-          PPT prezentáciu k posteru (finálnu verziu). Časový limit na prezentáciu posteru je 4:00 min.
-          Fotografiu autora (v kvalite min. 300kB)

Autor posteru sa uplatnením zníženého vložného zároveň zaväzuje zúčastniť sa prezentácie jeho posteru a „Poster session“. V opačnom prípade bude doúčtovaná predchádzajúca zľava z vložného.

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.

Predkongresový deň SPDD

Predkongresový deň SPDD

Hotel **** AUTOJAS