Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Posterová sekcia

Posterová sekcia

Po úspechu Posterovej sekcie na minuloročnom kongrese (12 posterov) sme sa rozhodli pokračovať a preto vám ju pripravujeme aj tento rok. V označených priestoroch Expo arény budú postery vyvesené počas celého kongresu. Autorom ponúkneme väčší priestor na prezentáciu svojej práce a zároveň aj diskusiu k nim. Po skončení sobotňajšieho hlavného programu bude v prednáškovej miestnosti v Expo aréne stretnutie s autormi posterov.

Obsahom postera môže byť jednak zaujímavá a kvalitne spracovaná kazuistika, alebo výsledky klinickej štúdie či iného vedeckého projektu. Podmienkou je tematické zameranie na jednotlivé tématické okruhy jednotlivých sekcií, podľa možností s klinickým využitím a uplatnením v podmienkach praxe na Slovensku. Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu na vložné na hlavný program vo výške 30% (zahŕňa vstup do všetkých prednáškových sál). Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu postera na mailovú adresu education@savlmz.sk. Uzávierka posielania PDF formátov posterov je utorok 3.10.2014.

Zoznam prihlásených Posterov:

 • Využitie laserovej terapie pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice (spondylosis deformans) psov
  MVDr. Mária Figurová, PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat -  OCHORR
 • Aspergilóza u vtákov
  Kottferová,L., Molnár, L., Major, P.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika vtákov a exotických zvierat, Komenského 73, 041 81 Košice
 • Vplyv diarhoického syndrómu na proteínový profil teliat
  Nagyová, V., Šoltésová, H., Tóthová Cs., Nagy, O.
  Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
 • Kanínna kognitívna dysfunkcia
  Farbáková J., Fialkovičová M., Weissová T., Maďari A.
  Klinika malých zvierat Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Kazuistika: generalizovaná forma tetanu u psa
  Maďari A., Farbáková J., Fialkovičová M., Weissová T.
  Klinika malých zvierat Oddelenie vnútorných chorôb, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Imunitná odpoveď psov po vakcinácii po dlhodobom podávaní kortikosteroidov (Prednison)
  Kulichová, L., Mojžišová, J., Vojtek, B., Smrčo, P.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Komenského 73, 041 81 Košice
 • Význam Dichelobacter Nodosus a Fusobacterium Necrophorum pri chorobách paznechtov
  Osová A., Segurado Benito Pilipčincová I.*, Király J.*, Mudroň P.
  Klinika prežúvavcov, *Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Technické parametre posterov sú nasledovné:
-rozmer postera 130 x 80 cm
-veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
-rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
-členenie textu postera nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu - úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry
-pošlite nám fotku autora, ktorý bude poster prezentovať, v elektonickej forme (JPG, GIF a pod.)

Akékoľvek otázky zasielajte mailovú adresu education@savlmz.sk.