Privítanie

Robert Mako 01Vážená pani doktorka, pán doktor, milé sestričky.

Pozývam Vás k účasti na Novej Veterinárii 2013.  Na tohtoročnú Novú Veterináriu sme pozvali jedného z najlepších v oblasti gastroenterológie malých zvierat.  Michael D. Willard, DVM, MS v  súčasnosti pôsobí ako profesor na oddelení internej medicíny malých zvierat a špecializuje sa na gastroenterológiu, hepatológiu, pankreatológiu a endoskopiu . Venoval sa aj rozsiahlemu výskumu na ťažných psoch na Aljaške a rovnako pôsobil aj pre pracovnú skupinu gastrointestinálnej endoskopie.
Vicky Halls, RVN Dip Couns MBACP je certifikovaná a registrovaná veterinárna sestra s plným členstvom Asociácie konzultantov správania zvierat. Ako špecialistka na správanie mačiek poskytuje konzultácie po celej Veľkej Británii. Táto sestrička bude prednášať nielen našim sestričkám. Perfektné. 
Sobotný večer je čas vyhradený na dobrú zábavu  v kruhu priateľov. Na bankete okrem iného bude aj krst novej knihy. Dostatočný záujem firiem je predpokladom dobrých kontraktov pre Vás. 

Teším sa na stretnutie v októbri na Novej Veterinárii 2013. Rezervujte si termín  19.-20. 10.20013 v  Nitre.

MVDr. Róbert Maňko, Prezident SAVLMZ

 


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Dr.Gora

Pred každou vzdelávacou akciou, ktorej je ZVLHZ organizátorom, alebo spoluorganizátorom, sa zamýšľame nad ich zmyslom a významom. Vedie nás k tomu nepriaznivá situácia v pôdohospodárstve na Slovensku, najmä v živočíšnej výrobe a neustály pokles stavov hospodárskych zvierat. Avšak napriek tomu existujú aj na Slovensku farmy a hospodárstva, ktoré sa chovu HZ venujú so zanietením, na zodpovedajúcej úrovni a k tomu potrebujú aj veterinárnych lekárov odborne zdatných a na primeranej partnerskej úrovni. Základné odborné vzdelanie získané na Univerzite je len základom, sústavné ďalšie získavanie nových poznatkov a prístupov je nevyhnutné. A to nie iba v rovine prednášok z teórie, ale najmä so zameraním na prezentáciu poznatkov z praxe. V tomto nachádzame náplň činnosti jednotlivých profesijných asociácií, v našom prípade ZVLHZ.

Snažíme sa obsiahnuť viaceré aktuálne oblasti problematiky praxe veterinárneho lekára aj v oblasti výživa, manažmentu, poradenstva a pod. Aj na aktuálnom ročníku Novej Veterinárie sú činnosti v tejto oblasti prezentované.

Dámy a páni, verím, že čas, ktorý venujete návšteve NV nebude pre vás len spoločenskou a výstavnou záležitosťou, ale bude prínosom aj pre ďalšie vaše odborné pôsobenie.

MVDr. Dezider Góra, Prezident ZVLHZ

 

Dr. MihalyVážené kolegyne, vážení kolegovia,

pri osobných stretnutiach s väčšinou z Vás, sa často opakovala požiadavka na zaradenie prednášok o schvátení kopýt do niektorej zo vzdelávacích akcií. Tak ako je to  v mnohých iných oblastiach konskej ortopédie, aj tu došlo za posledné roky k masívnemu prílevu poznatkov o danom ochorení. Moderné vyšetrovacie prístroje a postupy nám dali odpovede na množstvo otázok, ale na druhej strane s každou odpoveďou pribudlo aj kvantum nových otázok.  Tejto témy sa pre naše odborné stretnutie zhostil  MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS, z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne, ktorý je u nás veľmi dobre známym odborníkom na choroby koní. V konskej praxi, a to nielen v ortopédii, pracujeme denne s rôznymi typmi analgetík a sedatív a preto sme  nedeľnej časti programu využili prítomnosť Dr. Charlesa E. Shorta DVM, PhD, DACVA, DECVAA v Európe. Dr. Short je zakladajúcim členom Americkej asociácie veterinárnych anesteziológov a je to človek s obrovskými životnými skúsenosťami a s veľkou láskou ku koňom. Patrí k ľuďom, ktorí výraznou mierou prispeli k rozvoju veterinárnej anesteziológie a terapie bolesti u zvierat. Okrem toho, že je vynikajúcim pedagógom, je aj výraznou inšpirujúcou osobnosťou.

MVDr. Martin Mihály, Prezident SHA