Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

O kongrese

Veterinaria 2015 logoNOVÁ VETERINÁRIA

najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku.

V roku 1992 sa začala história tejto akcie, vtedy ešte Kongresu SAVLMZ v Dome techniky v Košiciach. Doba si žiadala odborné vzdelávanie zamerané na problematiku spoločenských zvierat a tiež možnosť prezentácie farmaceutických firiem, uvádzajúcich sa na trh.
Veľtrh naberal na rozmeroch, odborný program pomáhali zabezpečovať aj spriatelené asociácie Slovenská hipiatrická spoločnosť a Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat. Názov sa zmenil na Veterinária a tak sme ho poznali až do roku 2003.
V rokoch 2004 – 2008 sa táto najväčšia slovenská veterinárska akcia presunula do Banskej Bystrice, už pod názvom Nová Veterinária. Vyžiadali si to priestorové požiadavky na prednáškové sály a vystavovateľské kóje. Na jeseň v roku 2009 oslavovala Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach okrúhle výročie svojho založenia a preto mala Nová Veterinária jednoročnú prestávku.
Návrat v roku 2010 bol už do nových priestorov nitrianskeho Agrokomplexu. Výstavná plocha takmer 2500m2, viac ako 50 prihlásených firiem, 6 prednáškové sály a celkový počet zúčastnených cez 700 bol výsledok z minulého roka, kedy sme zároveň oslávili 20. výročie založenia SAVLMZ.

Prekonajme spolu rok 2013. Príďte na veľtržný kongres Nová Veterinária 2014 do Nitry a zažite to!