Zuzana Besson

Zuzana Besson

MVDr. Zuzana Besson

Vzdelanie :

 • 2006 -2010 doktorandské štúdium na Ecole liégeoise d’homéopathie
  ukončené európsky uznaným titulom Doktor homeopatie

 • 2003 Ukončenie štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
  titul Doktor veterinárnej medicíny, s cenou rektora a červeným diplomom
  Grand prix ľudovej banky udelená 2O najlepším študentom roka pod záštitou prezidenta SR

 • 1997 Maturita na bilinguálnom francúzskom lýceu v Bratislave

Odborné skúsenosti :

 • od 2010 : konatel spoločnosti Agrisvet sro, poradenstvo v chovoch prežúvavcov na Slovensku

 • 2007 – 2010 Praktická veterinárna lekárka na Clinique vétérinaire des Eoliennes, Francúzsko
  Zameranie na chovy prežúvavcov a koní

  • Špecializácia :
   Homeopatia
   Poradenstvo v chovoch vysoko produkčného mliekového dobytka
   Výživa a dietetika
   Zoohygiena
   Optimalizácie pracovných podmienok chovateľov

 • 2005 - 2006 Praktická veterinárna lekárka na veterinárnej klinike J. Hentry, Francúzsko

  • Zmiešaná klientela : dobytok mliekový plemena Montbéliarde, mäsový – Charollais, Limousin, kone, ovce, spoločenské zvieratá

  • Začiatok poradenstva v chovoch prežúvavcov po odbornej stáži u Dr. Radiguea v septembri 2005

 • 2004 - 2005 Praktická veterinárna lekárka na veterinárnej klinike v Laguiole, Francúzsko

  • Klientela hospodárskych zvierat : mäsový dobytok plemena Aubrac, Charollais,mliekový dobytok Siemental, kone

  • Špecializácia : Gynekológia a pôrodníctvo hovädzieho dobytka
   Neonatálne patológie
   Výživa a dietetika v chovoch HD bez použitia siláže

 • 2003 - 2004 Praktická veterinárna lekárka na veterinárnej klinike v Saint Geniez D’Olt, Francúzsko

  • Klientela hospodárskych zvierat : mäsový dobytok plemena Aubrac, Charollais, ovce Lacaune

  • Špecializácia : Gynekológia a pôrodníctvo hovädzieho dobytka a oviec
   Neonatálne patológie
   Výživa a dietetika oviec, metabolické problémy

Rôzne:

 • Výcvik psov
  Pre telesne postihnutých
  Pre armádu FR
  Pastierske psy