Zdeněk Žert

Zdeněk Žert

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS

1973 – 1979 pregraduální studium na Vysoké škole veterinární Brno
1979 – 1981 studijní pobyt na I. Interní klinice a Chirurgické klinice VŠV Brno
1981 – 1996 vedoucí Oddělení zobrazovací diagnostiky chirurgické kliniky VŠV Brno
1990 obhajoba kandidátské disertační práce a získání hodnosti CSc. (téze: „Rentgenologické hodnocení kostního vývoje u koní“)
1996 – 1999 přednosta Chirurgické kliniky VFU Brno
od 1999 zástupce přednosty Kliniky chorob koní a vedoucí Oddělení chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostiky kliniky chorob koní VFU Brno

Titul „Diplomate European College of Veterinary Surgeons“ (Dipl. ECVS)
Studijní a přednáškové pobyty v zahraničí: Chirurgická klinika Lipsko (NDR), Chirurgická klinika Berlin (NDR), DAAD-Stipendium Chirurgické kliniky Mnichov a Giesen (SRN), Klinika ortopedie, chirurgie a zobrazovací diagnostiky VU Vídeň (Rakousko), základní AO kurs Davos, pokročilý AO kurs Columbus (USA), pokročilý AO Kurs Davos, pokročilý kurs artroskopie koní v Tierklinik Telgte (GER), pokročilý kurs artroskopie koní v Tierklinik Telgte (GER).
Členství v organizacích AAEP a BEVA, event veterinarian FEI (všechny disciplíny, vyjma endurance).
Aktivní účast na mezinárodních konferencích.
Publikační činnost v odborných a chovatelských časopisech.