Walter Baumgartner

Walter Baumgartner

Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Walter Baumgartner, DipECBHM

sa narodil 31.7.1946 v St. Veit/Glan v Rakúsku. Štúdium na Viedenskej univerzite veterinárnej medicíny skončil v r. 1971 a titul Dr. med. vet. získal v r. 1972. V r. 1978 sa habilitoval v oblasti vnútorných a infekčných chorôb prežúvavcov a ošípaných a v roku 1982 sa stal univerzitným profesorom vo Viedni. V období 1991 až 2010 viedol Kliniku prežúvavcov a od roku 2010 je hosťujúcim profesorom na Fakulte veterinárnej medicíny vo Wroclave. Jeho životná kariéra je spojená s početnými národnými a medzinárodnými funkciami (prezident Rakúskej veterinárnej spoločnosti, prezident Rakúskej bujatrickej spoločnosti, vydavateľ Austrian Veterinary Journal Klauentierpraxis, od roku 2000 prezident Svetovej bujatrickej spoločnosti, zakladajúci člen ECBHM a i.) a oceneniami (čestný člen bujatrických spoločností Talianska a Portugalska, čestný doktorát z Wroclavskej univerzity, medaily z VFU Brno, Maďarskej veterinárnej spoločnosti, Výskumného ústavu vo Ľvove, Marockej veterinárnej spoločnosti a i.). Prof. Baumgartner publikoval doposiaľ viac ako 240 prác v národných a medzinárodných časopisoch a predniesol vyše 400 príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorom a spoluautorom viacerých veterinárnych monografií.