Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Viktor Paluš

Viktor Paluš

MVDr. Viktor Paluš, DipECVN, MRCVS

Viktor študoval na Veterinárnej univerzite v Košiciach, a ukončil štúdium v roku 2005. Po ukončení štúdia začal pracovať na Veterinárnej univerzite v Brne, na klinike chorôb psov a mačiek. V roku 2007 začal pôsobiť v Anglicku, kde pracoval vo všeobecnej veterinárnej praxi, v meste Stroud.

V roku 2008 nastúpil na všeobecný rotačný internship na súkromnej klinike v Newmarkete, Dick White Referrals, kde po ukončení pokračoval ako rezident vo veterinárnej neurológii a neurochirurgii.

V Septembri 2012 úspešne absolvoval skúšky ECVN a stal sa Európsky a následne aj RCVS rozpoznaný špecialista vo Veterinárnej Neurológii.

Viktor potom pokračoval ako konzultant v neurológii na Dick White Referrals. Stal sa čestným docentom vo Veterinárnej Neurológii na Veterinárnej univerzite v Nottinghame, kde chodil pravidelne prednášať študentom veterinárnej medicíny.

V Apríli 2014 sa Viktor vrátil späť na Slovensko, kde momentálne ponúka externé špecializované neurologické a neurochirurgické služby na niekoľkých veterinárnych pracoviskách.

Je tiež autorom mnohých odborných článkov a prednášal na medzinárodnej a národnej úrovni.