Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Petr Jahn

Petr Jahn

MVDr. Petr Jahn, CSc.

1980 – 1985: Denní studium na Vysoké škole veterinární Brno
1986 – 1987: Studijní pobyt, Katedra diagnostiky, terapie a prevence VŠV Brno
1988 – 1992: Interní vědecká aspirantura na I. interní klinice VŠV Brno
1993 květen: Obhajoba kandidátské práce: „Dynamika plazmatických aminokyselin ve vztahu k energetickému metabolismu a vnitřnímu prostředí u sportovních a dostihových koní“
1993 – 1999: Odborný asistent, I. interní klinika VFU Brno
Od r. 1999 dosud: Odborný asistent a vedoucí oddělení vnitřních chorob, Klinika chorob koní VFU Brno
Od r. 2010 dosud: Garant předmětu „Vnitřní nemoci koní“
Profesní zaměření: Vnitřní choroby koní, fyziologie a intolerance zátěže u koní, fyziologie a patologie dýchacího aparátu u koní, dermatologie koní.