Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Pavol Mudroň

Pavol Mudroň

Prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM

Prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM sa narodil 18. 7. 1962 v Ružomberku. Vysokú školu veterinársku školu v Košiciach ukončil v roku 1985. Od tohto roku je zamestnaný na UVLF v Košiciach v oblasti vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných. Vedeckú prípravu absolvoval externou formou vo vednom odbore 43-02-9 „Vnútorné choroby zvierat a farmakológia“ obhájením kandidátskej práce v roku 1996 na tému „Štúdium účinku vitamínu E na prirodzenú odolnosť hospodárskych zvierat“. Od roku 1998 pôsobil ako docent na II. Internej klinike UVL v Košiciach a v roku 2003 bol rektorom UVL menovaný za mimoriadneho profesora UVL. O štyri roky neskoršie je prezidentom SR vymenovaný za riadneho profesora. Od roku 2004 je viceprezidentom Združenia veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) a začiatkom roka 2006 bol prijatý za člena European College of Bovine Health management (ECBHM). V období rokov 1992 – 2004 doc. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. absolvoval viacero dlhodobých a krátkodobých zahraničných študijných pobytov na klinikách a veterinárnych ambulanciách zaoberajúcich sa problematikou chorôb hovädzieho dobytka (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia). Najrozsiahlejší výskumný program realizoval na Klinike chorôb hovädzieho dobytka v Hanoveri, kde sa taktiež aktívne zapojil do doktorandského štúdia. Toto ukončil obhajobou dizertačnej práce „Vitamin-E-Status bei Kühen mit linksseitiger Labmagenverlagerung und Fettleber“ a následnou slávnostnou promóciou v decembri 1994, pri ktorej mu bol udelený titul „Dr. med. vet“. Dosiahnuté výsledky na medzinárodnom poli boli v roku 1996 na XIX. Svetovom bujatrickom kongrese v Edinburgu ocenené udelením ceny „Gustav Rosenberger Memorial Award“. Od 1. septembra 2011 je prednostom Kliniky prežúvavcov UVLF v Košiciach.