Pavol Fábry

Pavol Fábry

MVDr. Pavol Fábry

Vzdelanie:

1981 - 1986
UVL, Košice
Odbor/špecializácia: VL-biotechnólogia ŽV

 

Kurzy a školenia:

1991 - 1991
SRN stáž org.Ministerstvom pôdohosp.6 mesiacov
Praktická stáž na farme,návšteva skoly Ravensburg,prax s nem.kolegami
Certifikát: Ano

1991 - 1993
UVL Košice
rekvalifikácia VL
Certifikát: diplom

1991 - 1991
IVVL Košice
Atestácia 1.stupeń
Certifikát: Ano

Pracovné skúsenosti:

1998 - 1992
PD Perín
Vedúci reprodukcie a výživy dojníc
Riadenie reprodukcie a výživy dojníc v celom rozsahu

1992 - 1995
ŠM Moldava nad Bodvou
Hlavný zootechnik
Riadenie ŽV-chov dojníc,ošípaných,hydiny a oviec

1995 - 2001
Slovenské Sano Bratislava
Odborný manažér pre výživu zvierat SR a H
Výber odborných poradcov,školenia ,riešenie odb.tematiky na farmách SK,H.

2001 - 2008
živnostník
odborný poradca pre chov dojníc,H,SK,CZ,PL
Odborné poradenstvo na mliečnych farmách orientované na profit

od 2008
súkromný vet.lekár
farma dojníc 250 ks holstein 130 ks dojníc Charolais
Vet lekár fariem,vet.ambulancia pre malé zvieratá