Pavel Forejtek

Pavel Forejtek

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

 Vysoká škola veterinárska v Brne (1975).
Postgraduálne štúdium v špecializácii Poľovníctvo na MZLU v Brne (1992).
Hodnosť kandidáta vied CSc. v odbore Choroby hydiny, rýb, včiel a poľovnej zveri (1987).

Profesijná kariéra:
Výskumný ústav veterinárneho lekárstva v Brne, Lesný závod Židlochovice, privátny veterinárny lekár a v súčasnom období riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri v Českej republike.

Pedagogická činnosť:
prednáša zdravotnú problematiku voľne žijúcej zveri na VFU Brno, MZLU Brno a ČZU Praha, a rámci predmetu Hygiena mäsa prednáša hygienu zveriny na VFU Brno. Lektor ICVI – VFU Brno pre školenia poľovníkov na vyšetrovanie ulovenej voľne žijúcej zveri a choroby zveri. Skúšobný komisár pre vyššie odborné skúšky z poľovníctva v ČR. Člen odbornej rady pre choroby hydiny na VFU Brno, ústrednej hodnotiteľskej komisie trofejí v ČR.

Publikačná činnosť:
3 učebnice
72 publikácií v odborných a odborno-náučných časopisoch
24 odborných referátov prednesených na konferenciách a seminároch.
Člen Českej spoločnosti ornitologickej.
Člen redakčnej rady časopisu Myslivost.