Vicky Halls

Vicky Halls

Vicky Halls, RVN Dip Couns MBACP

Vicky je certifikovaná a registrovaná veterinárna sestra s plným členstvom Asociácie konzultantov správania zvierat. Ako špecialistka na správanie mačiek poskytuje konzultácie po celej Veľkej Británii. Úzko spolupracuje s International Cat Care na otázkach správania a prosperity mačiek a zároveň je pravidelným prispievateľom v televíznych reláciách, rádiu ako aj v odborných publikáciách, vrátane časopisov “Your Cat” a “The Cat”. Vicky je tiež kvalifikovaným poradcom a členom Britskej asociácie poradcov a psychoterapeutov.
Vicky je tiež autorkou viacerých bestsellerov (Cat Confidental, Cet detective, Cat Counsellor, The Complete Cat and The Secret Life of Your CAT) a bola zvolená medzi najobľúbenejšie národné autorky s tematikou Mačacej behavioralistiky vo Veľkej Británii.