Michael D. Willard

Michael D. Willard

Michael D. Willard, DVM, MS

Dr. Willard získal veterinárny diplom na Texas A&M University, College of Veterinary Medicine. Následne absolvoval internship zakončený Master degree. Následne úspešne zvládol rezidentský tréning Michigan State University. V ďalšom období pôsobil na Michigan State University, na Mississippi State University a v sú časnosti na Texas A&M University. Počas tohto obdobia pracoval a konzultoval aj pre súkromnú referenčnú prax. V súčasnosti pôsobí ako profesor na oddelení internej medicíny malých zvierat a špecializuje sa na gastroenterológiu, hepatológiu, pankreatológiu a endoskopiu (flexi aj rigid). Počas svojej kariéry Dr. Willard odprednášal viac ako 2600 hodín v kontinuálnom postgraduálnom vzdelávaní (v rámci USA aj medzinárodne), je autorom viac ako 80 referenčných publikácií a viac ako 120 publikovaných kapitol v učebniciach. Venoval sa aj rozsiahlemu výskumu na ťažných psoch na Aljaške a rovnako aj pre pracovnú skupinu gastrointestinálnej endoskopie pod WSAVA. Momentálne pôsobí aj ako koeditor Journal of Veterinary Internal Medicine.