Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Martin Mihály

Martin Mihály

MVDr. Martin Mihály, PhD

1987 – 1993 – štúdium Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
1993 – 1994 – Okresná veterinárna správa Rimavská Sobota, inšpektor veterinárnej hygienickej služby
1994 – 2008 – Klinika chirurgie ortopédie a RTG, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, odborný asistent
od 2004 – člen Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
2005 – obhajoba dizertačnej práce: Analýza makro a mikroelementov v rohovine kopýt u niektorých plemien koní
2008 – 2010 – Klinika koní, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odborný asistent

Zahraničné študijné pobyty

1996 – Klinika chirurgie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, česká republika
1997 – Klinika chirurgie, Veterinárna univerzita Budapešť, Maďarská republika
2000 – Centrum pre diagnostiku ochorení pohybového aparátu koní, Goustrainville, Francúzsko
2001 – Klinika koní Vysoká škola veterinárna Hannover, Nemecko
2007 – Klinika ortopédie párno a nepárnokopytníkov, Veterinárna univerzita Viedeň, Rakúsko

Členstvo v profesných organizáciách

Prezident Slovenskej hipiatrickej asociácie
Člen Českej hipiatrickej společnosti