Marcel Kovalik

Marcel Kovalik

MVDr. Marcel Kovalik, PhD. DipECVD, MRCVS 

absolvoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2004, po štúdiu pôsobil na univerzitnej klinike malých zvierat ako doktorand, kde pracoval na medzinárodnom projekte v oblasti veterinárnej dermatológie pod názvom “Evaluation of a human generic formulation of ciclosporin in the treatment of canine atopic dermatitis with in vitro assessment of the functional capacity of phagocytic cells.”

Po skončení doktorandského štúdia medzinárodnou obhajobou (2007) pracoval ako veterinárny lekár na klinike malých zvierat v Portsmouthe, UK. Trojročnú špecializáciu (2008-2011) - rezidentúru vo veterinárnej dermatológii absolvoval na Univerzite Edinburgh vo Veľkej Británii pod vedením prof. K. L. Thodaya, prof. A. V. Den Broeka a Dr. Richarda Mellanbyho. Súčasťou rezidentúry bolo vzdelávanie sa v klinickej dermatológii, dermatohistopatológii (pod vedením prof. M. Welle, Dr. Sonya Bettenay a Dr. Hilary Jackson), v realizácii klinického výskumu a karentovaných publikácií, v prednášaní na univerzite, medzinárodných kongresoch a odborných podujatiach.

Práce MVDr. Marcela Kovalika viedli k prezentácii výskumných výsledkov na Európskych kongresoch veterinárnej dermatológie vo Florencii (2010), Bruseli (2011) a na Svetovom kongrese veterinárnej dermatológie vo  Vancouvri (2012). Vo Florencii získal ocenenie za najlepší vedecký referát “Ciclosporin A therapy is associated with disturbances in glucose metabolism in dogs with atopic dermatitis”, v Bruseli prebral cenu Ulrike Runge Harms udelenú Európskou asociáciou veterinárnych dermatológov za najlepšiu publikáciu a prezentáciu vedeckého projektu realizovaného počas rezidentúry. V roku 2012 bol kvalifikovaný ako diplomant Európskej spoločnosti veterinárnych dermatológov - DipECVD (Diplomate of the European College of Veterinary Dermatology).

Je autorom, spoluautorom a recenzentom viacerých vedeckých karentovaných, odborných a knižných publikácií (www.researchgate.net/profile/Marcel_Kovalik/publications/). V Európe sa presadil ako medicínsky ilustrátor (Veterinary Computed Tomography, prvá knižná edícia, 2011), v súčasnosti pracuje na viacerých knižných a odborných publikáciách svetového vydavateľstva Blackwell Publishing.

Od roku 2007 je členom Európskej asociácie veterinárnej dermatológie (ESVD) a Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), Veľká Británia.

V súčasnosti MVDr. Kovalik pôsobí na Slovensku, kde realizuje otvorenie špecializovaného dermatologického a dermatohistopatologického pracoviska v Žiline - Veterinárna nemocnica Anima. Naďalej spolupracuje s UVLF v Košiciach i s Univerzitou Edinburgh. Jeden týždeň v mesiaci poskytuje špecializovaný dermatologický a alergologický  servis na štyroch privátnych referenčných veterinárnych pracoviskách vo Veľkej Británii (Edinburgh, Livingston, Glasgow a Aberdeen).