Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Jan Beránek

Jan Beránek

MVDr. Jan Beránek MRCVS

Jan Beránek promoval v 1994 na Veterinárnej univerzite v Brne. 1994-8 pôsobil ako asistent na oddelení chirurgie a rádiológie malých zvierat, fakulty veterinárnej medicíny na univerzite v Brne. Posledných 8 rokov pracoval ako chirurg malých zvierat na referenčnej klinike JAGGY v Brne. Od 1998 strávil každoročne významný čas na univerzite v Berne, Švajčiarsku a od apríla 2005 bol akceptovaný ako praktikant European College of Veterinary Surgeons (ECVS). Dr. Beránek sa zúčastnil ako prednášajúci viac než 30 národných alebo medzinárodných veterinárnych konferencií. Je autorom dvoch kníh, ktoré kombinujú klinický prístup a diagnostické zobrazovanie pacientov. Jeho práca je zameraná na ortopedickú a neurologickú chirurgiu malých zvierat.