Bernd Tellhelm

Bernd Tellhelm

Bernd Tellhelm DVM, ECVDI

Do 30.9.2009 pracoval Bernd ako riaditeľ oddelenia chirurgie na Klinike malých zvierat Univerzity v Giessen, zodpovedný za rádiologickú diagnostiku. Teraz je na dôchodku, avšak je stále zapojený do klinickej práce týkajúcej sa ochorení kostry. Fachtierarzt pre chirurgiu.

Diplomant European College pre diagnostické zobrazovanie – ECVDI
Člen európskej asociácie pre veterinárne diagnostické zobrazovanie – EAVDI
Člen prezídia (viceprezident) medzinárodnej asociácie veterinárnej rádiológie – IVRA
Člen prezídia (tajomník) medzinárodnej pracovnej skupiny lakťa - IEWG
Člen skupiny expertov pre DBK a DLK v FCI

Prezident nemeckej asociácie rádiologickej diagnostiky geneticky ovplyvnených ochorení kostry malých zvierat - GRSK (všetci posudzovatelia pracujúci s chovateľskými klubmi musia byť členmi tejto asociácie).
Od roku 1972 je Bernd odborník na DBK, neskôr aj na DLK. Pokiaľ ide o spolok pre Deutsche Schaferhunde (SV) pracuje ako odborník na DLK a ako znalec pre sťažnosti týkajúce sa DBK.

Člen vedeckej rady SV a VDH.
Člen prezídia asociácie pre ďalší vývoj kynologického skúmania.