Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Alberto Barbon

Alberto Barbon

Alberto Rodriguez Barbon Lic. en Vet., CertZooMed., DipECZM (Avian-Non practicing) MRCVS

 

 

Kariéra v medicíne zoo zvierat vrátane výskumu, participácie v záchranných programoch a v rozvojových a profesných tréningových príležitostiach.

Skúsenosti

07/2011-do súčasnosti

 

 

04/2009-07/2011

 

10/2008-03/2009

 

 

03/2005- 08/2008

 

 

 

 

 

06/2004- 02/2005

 

Veterinárny lekár, Durrell Wildlife Conservation Trust (Jersey, Channel Islands www.durrell.org) Veterinárny lekár zoo zvierat riešiaci klinické prípady, postmortálnych vyšetrení, spracovanie exportu a importu zvierat, spoluúčasť ako lektor na záchranárskych kurzoch poskytovaných v medzinárodnom tréningovom centre

Veterinárny lekár, Seers Croft Veterinary Surgery (Faygate, Veľká Británia www.seerscroft.co.uk) Prax malých a exotických zvierat, konzultačná a chirurgická činnosť na malých a exotických zvieratách a príležitostná prax na veľkých zvieratách.

Veterinárny lekár, Centro Veterinario Benicam, (Benijofar, Španielsko). Prax malých zvierat – rutinná prax veterinárneho lekára v malej praxi.

Resident aviárnej medicíny a medicíny exotických zvierat, Great Western Referrals (Swindon, Veľká Británia). Rezidenčný program schválený európskou college zoo medicíny a chirurgie (www.eczm.eu). Program prebieha na pracovisku prvého kontaktu a referenčnom pracovisku: Great Western Referrals (www.gwexotics.com) a Bristol Veterinary School. Program zahŕňa rotácie na oddeleniach chirurgie, anesteziológie, zobrazovacích metód a patológie malých zvierat a hydiny. Riadny lektor veterinárnych študentov a veterinárnych sestier v oblasti aviárnej a exotickej medicíny na Bristol University. Pohotovostné povinnosti zahŕňajú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov, urgenty  malých a exotických zvierat v ambulancii prvého kontaktu na šiestich pracoviskách v danej oblasti.

Internship na malých zvieratách, Davies Veterinary Specialists (Hitchin, Veľká Británia, www.vetspecialists.co.uk). Denná rutina zahŕňajúca asistenciu na chirurgii mäkkých a tvrdých tkanív, na internej medicíne, onkológii, zobrazovacích metódach, kardiológii a oftalmológii. Veterinárna starostlivosť o pacientov počas nočnej hospitalizácie.

Vzdelanie

Diplomant European College of Zoo Medicine (Avian), Marcec 2009
Certifikát zo  Zoological Medicine, by the Royal College of Veterinary Surgeons, Veľká Británia, 2007
Lic. en Vet. Na  University of Leon School of Veterinary Medicine, Španielsko, 2003
International Exchange Program: 5th-year at University of LaSalle Bajio, Guanajuato, Mexiko, 2002

Členstvo v organizáciách

American Association of Avian Veterinarians(AAV, www.aav.org)
Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians(ARAV, www.arav.org )
Association of Exotic Mammal Veterinarians(AEMV, www.aemv.org)
American Association of Zoo Veterinarians(AAZV, www.aazv.org)
British Veterinary Zoological Society (BVZS, www.bvzs.org)